Free worldwide shipping of all orders over 30$
Wladyslaw Podkowinski

Wladyslaw Podkowinski

Polska

Malarz i rysownik, jeden z pierwszych polskich impresjonistów i symbolistów końca XIX wieku. Urodzony w 1866 w Warszawie, zmarł w 1895 tamże.
Swą edukację artystyczną rozpoczął w latach 1882-1884 w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego. Już wówczas wykonywał ilustracje dla popularnych czasopism: "Tygodnika Ilustrowanego" i "Wędrowca". Skupione wokół "Wędrowca" środowisko twórców walczących o nobilitację sztuki realistycznej, na czele ze znakomitymi krytykami, Stanisławem Witkiewiczem i Antonim Sygietyńskim, w znaczący sposób oddziałało na kształtowanie się postawy artystycznej młodego Podkowińskiego; świadczą o tym jego rysunki utrwalające epizody z życia Warszawy, w których przejawiła się reporterska pasja i szczegółowość naturalisty.

http://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-podkowinski

polish POLSKIenglish ENGLISH
EURGBPPLNUSD